Touadera2015« | »

Pháp nhân là gì? Tư cách pháp nhân có quy định ra sao

Trong quan hệ pháp nhân là gì – pháp nhân là thuật ngữ dùng để phân biệt giữa cá nhân với tư cách của pháp nhân là tổ chức. Là thuật ngữ dùng chung cho loại hình doanh nghiệp có đủ điều kiện hình thành pháp nhân và được thành lập.

Điều này có nghĩa là không có doanh nghiệp hoặc bất kỳ loại hình tổ chức nào có trạng thái chủ thể này. Điều này là do khi được hợp nhất với tư cách là một pháp nhân, có nghĩa là tổ chức có những quyền nhất định mà các pháp nhân khác không thể đạt được.

Pháp nhân là gì?

Pháp nhân là một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội… theo quy định của pháp luật. Đây là một khái niệm trong luật học dùng để phân biệt với thể nhân (cá nhân). Nếu một tổ chức có “tư cách pháp nhân” thì tổ chức đó có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một pháp nhân mà luật đã quy định.

Pháp nhân là gì

Pháp nhân là gì

Ví dụ về pháp nhân: Các cơ quan nhà nước (như Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban nhân dân các cấp, Tòa án, các trường đại học,…) là những tổ chức có tư cách pháp nhân.

Tham khảo thêm: Mockup là gì

Điều kiện để có tư cách pháp nhân

Theo điều 94 Bộ luật Dân sự, một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân khi hội đủ 4 điều kiện sau đây:

  1. Tổ chức đó được thành lập hợp pháp (theo quy định của pháp luật Việt Nam).
  2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
  3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản độc lập đó.
  4. Nhân danh mình tham gia vào quan hệ pháp luật một cách độc lập..

Sau đây chúng ta sẽ làm rõ 4 điều kiện này:

1. Pháp nhân là một chủ thể pháp luật được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

Rõ ràng theo định nghĩa, pháp nhân là một tổ chức, không phải là một cá nhân (cá nhân). Tổ chức này do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập. Do đó, tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận thành lập.

Vì vậy, khi doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh, tức là khi sự ra đời của doanh nghiệp được pháp luật thừa nhận thì doanh nghiệp đó có thể được coi là có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, đó không phải là pháp nhân (ví dụ doanh nghiệp tư nhân) vì không phải doanh nghiệp nào cũng đáp ứng các điều kiện quy định trong luật dân sự.

Khi sinh ra ai cũng có tên (do cha mẹ đặt) nên pháp nhân khai sinh ra cũng phải có tên. Không có quy định về việc đặt tên cho cá nhân (tùy theo sở thích của cha mẹ), nhưng pháp luật đã có quy định về tên pháp nhân. Pháp nhân phải có tên bằng tiếng Việt thể hiện rõ loại hình nhóm. Có thể phân biệt nó với các pháp nhân khác trong cùng lĩnh vực.

Tên của pháp nhân được pháp luật thừa nhận và bảo vệ nên pháp nhân phải sử dụng tên đó trong các giao dịch dân sự. Vì việc đặt tên công ty là rất quan trọng đối với một công ty là doanh nhân, luật pháp của mỗi quốc gia đều có những quy định riêng về tên của công ty.

2. Pháp nhân phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

Ngoài tên riêng được đăng ký để gọi và sử dụng trong các giao dịch, pháp nhân phải có điều lệ hoạt động rõ ràng, có cơ cấu tổ chức cụ thể, có người đại diện theo pháp luật để nhân danh (thay mặt, đại diện) cho pháp nhân thực hiện các giao dịch:

3. Có tài sản độc lập và tự chịu trách nhiệm với các tài sản đó

Pháp luật yêu cầu pháp nhân phải sở hữu một lượng tài sản nhất định để sử dụng cho các giao dịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm về số tài sản đó. Tài sản này được pháp luật công nhận là thuộc sở hữu của một pháp nhân. Nói cách khác, pháp nhân có quyền sử dụng chúng mà không cần sự kiểm soát, chi phối của bất kỳ ai. Các tài sản đó phải được tách biệt hoàn toàn với tài sản của cá nhân thành viên, do đó thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp của mình vào tổ chức. Điều này tạo ra sự khác biệt lớn trong việc phân biệt giữa pháp nhân và thể nhân (cá nhân).

Để làm rõ sự khác biệt này, chúng ta hãy xem xét ví dụ sau.

Ba thành viên A, B, C cùng thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên với vốn điều lệ là 2 tỷ đồng (A là nhà 1 tỷ, B mua xe 500 triệu, C là với số tiền 500 triệu) -Named ABC Company Limited.

Sau ba năm hoạt động, số vốn đã tăng lên 6 tỷ đồng. Để tiếp tục kinh doanh, công ty ABC đã vay ngân hàng 10 tỷ USD để đưa một lô sữa từ Nhật Bản về Việt Nam, nhưng toàn bộ số sữa này đã bị hư hỏng do bảo quản không tốt. Công ty TNHH ABC đã bị tòa án tuyên án phá sản.

Toàn bộ tài sản của Công ty TNHH ABC đã được thanh lý 8 tỷ đồng theo luật định. Số tiền này được trả cho ngân hàng, và mặc dù ngân hàng bị lỗ 2 tỷ nhưng ông Vì A, B, C không thể tính được, ông A, B, C phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Tài sản riêng của mỗi cá nhân A, B, C không liên quan đến tài sản của công ty.

Công ty có nhiều loại hình kinh doanh bao gồm công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty trách nhiệm hữu hạn), công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh,… Chỉ có hai loại nợ.

Hoặc, chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với khoản nợ kinh doanh.
Ngoài ra, chủ doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn đối với khoản nợ kinh doanh, và loại hình doanh nghiệp này có tư cách pháp nhân.
Do đó, loại hình doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, do không có tài sản độc lập với chủ doanh nghiệp (chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản) Bạn có thể tìm hiểu thêm tại bài viết: Tư vấn thành lập công ty

4. Pháp nhân có quyền nhân danh chính mình tham gia vào các quan hệ pháp luật

Pháp nhân có quyền nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật thông qua người đại diện theo pháp luật. Người này là một cá nhân có quyền thực hiện mọi giao dịch dân sự phát sinh trong quá trình hoạt động. Tham gia với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước tòa án, trọng tài và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật bị bắt giam, bị bỏ tù, bị chết hoặc không còn đủ khả năng đại diện nữa thì pháp nhân đó có quyền bầu ra người đại diện theo pháp luật mới để tiếp tục hoạt động (có nghĩa là pháp nhân không bị phụ thuộc vào bất cứ một cá nhân nào).

Posted by on Tháng Tư 20, 2021.

Categories: Hỏi Đáp

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Bài viết mới


Trang