Touadera2015« | »

ETC là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng ETC đúng

Chắc hẳn bạn sẽ biết đến từ ETC, một từ rất quen thuộc với những người học tiếng Anh. Tuy nhiên, ETC không chỉ giới hạn ở một ý nghĩa cụ thể, nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và thể hiện nhiều nội dung trong nhiều trường hợp khác nhau. Hãy tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây.

ETC là gì?

Etc là viết tắt của từ Et cetera trong tiếng Anh, có nghĩa là vân vân hay những thứ khác tương tự. Khi dịch etc theo nghĩa đen từ tiếng Latin thì et có nghĩa là và, cetera có nghĩa là phần còn lại nên etc cũng được hiểu là và phần còn lại.

Etc là gì

Etc là gì

ETC xuất phát từ tiếng Latinh và có thể có nghĩa như thế này trong tiếng Anh.

Sự xuất hiện của từ ETC ở cuối câu nhằm giúp người đọc hiểu rằng phần sau vẫn có cùng nội dung và được sử dụng trong một câu danh sách. Khi viết ETC ở cuối câu, bạn phải sử dụng dấu “.” Sau đó, khi sử dụng ETC trong các câu danh sách, hãy tránh sử dụng các từ đồng nghĩa bổ sung như vậy.

Thuật ngữ ETC trong các lĩnh vực khác nhau

ETC cũng là từ viết tắt của một số thuật ngữ trong các lĩnh vực khác nhau. Đúng:

Trong xuất nhập khẩu, ETC có nghĩa là Thời gian hoàn thành ước tính và Thời gian hoàn thành ước tính. Điều này là do khái niệm ETC trong xuất nhập khẩu, đường biển và vận chuyển hàng hóa đang được chú ý vì nó cho các bên biết thời gian hoàn thành nhiệm vụ và mọi người có thể lên lịch cho một nhiệm vụ khác nhau.

Trong xuất nhập khẩu, ETC đại diện cho thời gian hoàn thành ước tính.

Trong y học, ETC là từ viết tắt của Ethical Drug được áp dụng cho các loại thuốc kê đơn. Trong ngành dược, ETC cũng đề cập đến kênh đấu thầu cho các sở, ngành và bệnh viện. Đối lập với ETC là OTC, có nghĩa là không cần kê đơn.

Trong y học, ETC là từ viết tắt của Ethical Drug được áp dụng cho các loại thuốc kê đơn.

Trong ngành tài chính ngân hàng, ETC là từ viết tắt của Ethereum Classic, tên gọi của đồng tiền ảo.

Tham khảo thêm:

Người dùng tìm kiếm ETC là gì?

Et cetera, viết tắt là etc., etc, &c., hoặc &c, là một thành ngữ Latinh có nghĩa tương đương với cụm từ vân vân. Dịch theo nghĩa đen từ tiếng Latin, et có nghĩa là ‘và’, và cētera có nghĩa là ‘phần còn lại’.

etc. ý nghĩa, định nghĩa, etc. là gì: 1. abbreviation for et cetera: and other similar things. It is used to avoid giving a complete

ETC viết tắt của từ nào? … Trước hết etc là viết tắt của từ Et cetera trong tiếng Anh, có nghĩa là vân vân hay những thứ khác tương tự. Khi dịch etc

ETC nếu như trong tiếng Anh thì sẽ có ý nghĩa là vân vân và thường được dùng sau dấu phẩy và trước dấu chấm.

Posted by on Tháng Bảy 10, 2021.

Categories: Hỏi Đáp

« | »
Bài viết mới


Trang